Programın İçeriği

Çocukların teknoloji konusundaki bilgi birikimlerini arttırmak (teknoloji okuryazarlığı) ve teknoloji yoluyla özyetkinliklerini güçlendirmek ve program sonunda teknolojiyi günlük hayatta pratik olarak kullanmalarını sağlayarak özgüven kazandırmak amaçlanmaktadır. Öğrencilerimizin kodlama ve robotik teknolojileri konusunda bilgi birikimleri arttırmayı hedefliyoruz.

Hedef/Elde Edilen Çıktılar

Öğrencilerin, yaratıcı ve eleştirel düşünmelerinde, iletişimlerinde, işbirliği becerilerinde, teknoloji okuryazarlığı ile ilgili farkındalıklarında artış gözlemlendi. Çocuklar tarafından uygulanabilecek, yaygınlaştırılabilir dijital araçlarla eğitsel içerikler ve projeler geliştirildi. Teknolojiyi sosyal ve çevresel bir sorunun çözümüne yönelik projeler geliştirildi.

Herkes için ulaşılabilir teknoloji