Programın İçeriği

Başlangıçta basit ve eğlenceli etkinlikler ile  çocukların korkmadan ve özgürce  izim yapabilecekleri bir ders atmosferi oluşturulmuş ve ilerleyen haftalarda aşama aşama daha detaylı ve daha zengin içerikler ile devam edilmiştir. Son etapta düşünsel faaliyetleri ön plana alarak sanat ve yaşam kavramları üzerine resim ve felsefe alanlarında üretim yapılan daha deneysel bir ders ortamı oluşturulmuştur.

Hedef/Elde Edilen Çıktılar

Yaratıcılık kabiliyetine, eleştirel düşünceye ve aktif öğrenmeye duyulan ihtiyacın giderek arttığı günümüzde sanatsal üretimin çocuğun özgüven ve farkındalık gelişimi üzerindeki etkilerinin pozitif yönde evrilmesi gözetilmiştir. Pandemi döneminde yapılmaya başlanan sanat programları özellikle çocuklar için endişe ve belirsizlikler barındıran bu sürede rahatlatıcı ve dengeleyici bir rol üstlenmiştir.

Program Süresi

40 hafta, haftada 1 gün 1 saat olarak uygulanmaktadır.

cropped-512-512new.png