Akademik Destek Birimi (Türkçe, İngilizce ve Matematik)

Kimler Eğitmen Olabilir?

 • El Ele Eğitim ve Kültür Derneği’nin misyon, vizyon ve değerlerini benimseyen,
 • Çocuklarla iletişimi iyi olan
 • En az iki haftada bir gün öğrencilerle yüz yüze ders yapmak için İstanbul Esenyurt’taki dernek binamıza gelebilecek,
 • Tercihen ilgili bölümlerden mezun
 • Yeni öğrenme ve öğretme tekniklerine açık

gönüllü eğitmen adaylarının başvurusuna açıktır. 

İngilizce/Matematik/Türkçe Gönüllü Eğitmenlerinin Sorumlulukları Nelerdir?

 • Gönüllü Eğitmenliğine başvuran adayların Eylül ayında gerçekleşecek olan toplam 10 saatlik Eğitmen Eğitimi’ne katılmaları gerekmektedir.
 • Haftada en az 1 gün öğrencilerle bir araya gelmesi gerekmektedir.
 • Tarafımızdan verilecek müfredata göre her hafta derslerini düzenli olarak gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Her türlü sorunuz için dilara@eleleegitim.org adresinden bilgi alabilirsiniz. Dernekle ilgili detaylı bilgiye https://www.eleleegitim.org/ adresinden ulaşabilirsiniz.


Teknoloji Birimi

KİMLER EĞİTMEN OLABİLİR?
Eğitim, sivil toplum kuruluşu çalışanları, üniversite öğrencileri, gençlik meclisleri gibi gençlik çalışmalarında bulunan kurumlarda yer alan ve/veya gönüllü eğitmen olma motivasyonuna sahip herkesin, gönüllü eğitmen adaylarının başvurusuna açıktır.

Teknoloji Eğitmeninin Sorumlulukları Nelerdir?

 • Gönüllü Eğitmenliğine başvuran adayların Eylül ayında gerçekleşecek olan toplam 10 saatlik Eğitmen Eğitimi’ne katılmaları gerekmektedir.
 • Eğitimlerde Kodlama, Robotik, Yapay Zekâ, Bilgisayar Bilimi, Üç Boyutlu Modelleme ve Baskı, Tasarım Odaklı Düşünme dersleri uygulamalı olarak verilecek.
 • Haftada en az 1 gün öğrencilerle bir araya gelmesi gerekmektedir.
 • Tarafımızdan verilecek müfredata göre her hafta derslerini düzenli olarak gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
 • Gönüllü eğitmenlerden, eğitimlere tam zamanlı katılmaları, eğitimler sonrasında ise El Ele Eğitim ve Kültür Derneği tarafından sağlanacak mekân ve ekipmanla 11-14 yaş arasındaki öğrencilerle uygulama yapmaları, eğitimler sonrasında proje ekibiyle iş birliği içinde çalışarak projenin sürdürülebilirliğine katkı sağlaması

  Her türlü sorunuz için feyzullah@eleleegitim.org adresinden bilgi alabilirsiniz. Dernekle ilgili detaylı bilgiye https://www.eleleegitim.org/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Psikososyal Destek Birimi

El Ele Psikososyal Destek Programı Nedir?

El Ele Eğitim ve Kültür Derneği’nin Psikososyal Destek (PSD) Programı kapsamında 9-11 yaş aralığındaki çocukların duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimini destekleyecek etkinlikler yürütüyoruz. Bu etkinliklerde çeşitli oyunlarla birlikte sanatın resim ve dans gibi farklı dallarını kullanıyoruz. Bu sayede çocukların duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine, zorlu duygu ve durumlarla baş etmelerine, sağlıklı ilişkiler kurmalarına ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz.

1) Kimler PSD Programı Gönüllü Yardımcı Eğitmeni Olabilir?

Bu program,

 • Psikoloji ve/veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinden mezun veya son sınıf öğrencisi,
 • El Ele Eğitim ve Kültür Derneği’nin misyon, vizyon ve değerlerini benimseyen,
 • Hassas gruplarla çalışma prensipleri gereği eğitmenlik sürecinin devamlılığını önemseyen,
 • Haftada bir defa olmak üzere ayda toplam 4 defa tam gün yüz yüze gerçekleşecek olan grup oturumları için İstanbul Esenyurt’taki dernek binamıza gelebilecek
 • Çocuklarla çalışmaya istekli

gönüllü yardımcı eğitmen adaylarının başvurusuna açıktır.

Not: Yardımcı eğitmen başvurusunda bulunan üniversite öğrencilerinin çalışmaları staj kapsamında değerlendirilecektir ve belge düzenlenecektir.

PSD Programı Gönüllü Eğitmenlerinin Sorumlulukları Nelerdir?

 • Gönüllü Yardımcı Eğitmenliğine başvuran adayların Eylül ayında gerçekleşecek olan 3 günlük Eğitmen Eğitimi’ne katılmaları gerekmektedir. Bu eğitim hakkında ayrıntılı bilgilendirme kabul alan adaylara iletilecektir.
 • Eğitmenlerin program boyunca lider eğitmenlere yardımcı bir rolde çalışmaları beklenmektedir.
 • Haftalık olarak dernekte yüz yüze çalışma süresi yaklaşık olarak 6 saat şeklinde planlanmıştır.
 • Buna ek olarak, ekip içerisinde sürekli olarak iletişim halinde olunacaktır. Ayda en az bir defa vaka süpervizyonu için toplantılar düzenlenmektedir (bu toplantılar ihtiyaç dahilinde artış gösterebilir).
 • Uzun dönemli destek verecek gönüllülere öncelik tanınacaktır.

2) Kimler PSD programı Atölye Yürütücüsü olabilir ve beklentilerimiz nelerdir?

Bu program,

 • El Ele Eğitim ve Kültür Derneği’nin misyon, vizyon ve değerlerini benimseyen,
 • Hassas gruplarla çalışma prensiplerinin gerekliliklerini önemseyen ve bu konuda öğrenmeye/öğretmeye açık,
 • Grup eğitmeni ile iletişim halinde kalabilecek ve dönem başında ortaklaşa kararlaştırılan takvimlere bağlı kalarak atölye çalışmaları için İstanbul Esenyurt’taki dernek binamıza gelebilecek,
 • Çocuklarla veya ebeveynlerle çalışmaya istekli,
 • İlgilendiği alanda deneyimlerini paylaşmaya ve disiplinler arası çalışmaya açık,

gönüllü atölye yürütücü adaylarının başvurusuna açıktır.

 • Atölye yürütücüsü olarak başvuruda bulunan adayların Eylül ayında gerçekleşecek olan Eğitmen Eğitimi’nin belirli bir bölümüne katılmaları gerekmektedir. Bu eğitim hakkında ayrıntılı bilgilendirme kabul alan adaylara iletilecektir
 • Atölye yürütücülerinin aşağıda listelenmiş ve benzeri alanlarda çocuklarla veya isteğe göre ebeveynleriyle atölye yürütmeleri beklenmektedir (Bu alanlar dışında gelebilecek öneriler de değerlendirmeye alınacaktır).
  • Çocuk cinsel istismarını önleme
  • Çocuk hakları atölyeleri
  • Şiddetsiz iletişim/çatışma çözümü
  • Travma odaklı sanat çalışmaları
  • Dans/Hareket çalışmaları
  • Edebiyat (okuma alışkanlığı geliştirme, şiir yazma, yaratıcı yazım vb)
  • Masal, hikâye anlatıcılığı
  • Nefes, meditasyon, yoga atölyeleri
  • Yaratıcı drama çalışmaları
  • Ritim/ Müzik atölyeleri
  • Sanatın diğer alanları (resim, çini, seramik, heykel vb.)
  • Dışavurumcu sanat çalışmaları
  • Yararlı olabilecek diğer alanlar (atölye yürütücülerinin önerileri ışığında şekillenebilir)
 • Kabul alan adayların program başlangıcından önce çalışmalarına dair takvim sunmaları beklenmektedir (atölye yürütücüsünün sınıf ile kaç saat ve ne kadar süreyle çalışmak istediklerini kendilerinin belirlemesi beklenmektedir).

Her türlü sorunuz için psikososyal@eleleegitim.org adresinden bilgi alabilirsiniz. Dernekle ilgili detaylı bilgiye https://www.eleleegitim.org/ adresinden ulaşabilirsiniz.


Rehberlik Birimi

El Ele Eğitim ve Kültür Derneği Rehberlik Programı Nedir?

El Ele Eğitim ve Kültür Derneği’nin Rehberlik Programı kapsamında 6, 7 ve 8. sınıf düzeyindeki çocuklarımıza yönelik olarak, kişisel-sosyal, mesleki ve eğitsel rehberlik hedefleri doğrultusunda etkinlikler yürütülüyor. Bu etkinliklere çeşitli buz kırıcılar ve grup oyunları ekleniyor. Bu sayede çocukların grup içerisinde duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri, öğrenmeyi öğrenme, ilgilerini keşfetme ve kendilerine yönelik iç görü kazanmalarını hedefleniyor.

Kimler Rehberlik Programı Gönüllü Eğitmeni Olabilir?

Program,

 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü 3. ve son sınıf öğrencileri ile bölüm mezunları,
 • El Ele Eğitim ve Kültür Derneği’nin misyon, vizyon ve değerlerini benimseyen,
 • Hassas gruplarla çalışma prensipleri gereği eğitmenlik sürecinin devamlılığını önemseyen,
 • Ayda bir tam gün yüz yüze gerçekleşecek grup seansları için İstanbul Esenyurt’taki dernek binamıza gelebilecek,
 • Çocuklarla çalışmaya istekli

gönüllü eğitmen adaylarının başvurusuna açıktır.

Rehberlik Programı Gönüllü Eğitmenlerinin Sorumlulukları Nelerdir?

 • Gönüllü Eğitmenliğine başvuran adayların Eylül ayında gerçekleşecek olan toplam 10 saatlik Eğitmen Eğitimi’ne katılmaları gerekmektedir.
 • Eğitmenlerin program boyunca eş-eğitmenleriyle birlikte çalışmaları beklenmektedir.
 • Aylık çalışma süresi yaklaşık 12
  • Birer saatlik iki oturum online çocuk grup seansları,
  • Birer saatlik iki oturum yüz yüze çocuk grup seansı,
  • Dört saat grup süpervizyonu,
  • İki saat oturum hazırlığı, geribildirim ve raporlama,
  • İki saat ihtiyaca yönelik destekleyici eğitimler.
 • İki okul dönemi destek verecek gönüllülere öncelik tanınacaktır.

Her türlü sorunuz için tuba@eleleegitim.org adresinden bilgi alabilirsiniz. Dernekle ilgili detaylı bilgiye https://www.eleleegitim.org/ adresinden ulaşabilirsiniz. Başvuru formu için tıklayınız.


El Ele Kreş Programı


El Ele Eğitim ve Kültür Derneği’nin Kreş programında 4-5 yaş (48-60 ay) / 5-6
(60-72 ay) aralığındaki çocuklarımıza yönelik bir programdır. Okul öncesi dönemde fiziksel, sosyal, duygusal, zihinsel, dil ve cinsel kimlik gelişimi hemen hemen tamamlanmış olur. Çocukların yaratıcı düşünme yetenekleri, bilişsel gelişimleri, dil gelişimleri, psikomotor gelişimleri, sosyal-duygusal gelişimleri ve zeka gelişimleri açısından çok kritik bir dönemdir. Bu dönemde beceriler daha çabuk gelişir

Kimler Eğitmen Olabilir?

● El Ele Eğitim ve Kültür Derneği’nin misyon, vizyon ve değerlerini
benimseyen,
● Çocuklarla iletişimi kuvvetli,
● Okul öncesi ya da Çocuk Gelişimi bölümlerinden mezun/ son sınıf
öğrencisi,
● Alternatif eğitim modellerine açık,
● Çocukların duygularını anlayabilen, gönüllü yardımcı eğitmen adaylarının başvurusuna açıktır.

Not: Yardımcı eğitmen başvurusunda bulunan Lise ve Üniversite
öğrencilerinin çalışmaları staj kapsamında değerlendirilecek ve
belge düzenlenecektir.

Kreş programı Gönüllü Eğitmenlerinin Sorumlulukları Nelerdir?
● Programın devamlılığını sağlayabilmek adına uzun dönemli destek
verecek eğitmenlere öncelik tanınacaktır.

● Çocukların ilgi ve yönelişlerini anlamaya ve geliştirmeye çalışır,
kendilerine güvenmelerini, cesaretli olmalarını ve kendi başlarına
hareket edebilmelerini sağlar.

● Ortak sosyal davranışlarla, çocukların fiziksel gelişmelerini artırmak üzere faaliyetler organize eder.

● Gönüllü Eğitmenliğine başvuran adayların Eylül ayında gerçekleşecek
olan toplam 10 saatlik Eğitmen Eğitimi’ne katılmaları gerekmektedir.

Her türlü sorunuz için irem@eleleegitim.org adresinden bilgi alabilirsiniz.
Dernekle ilgili detaylı bilgiye https://www.eleleegitim.org/ adresinden
ulaşabilirsiniz.