El Ele Eğitim ve Kültür Derneği

El Ele Eğitim ve
Kültür Derneği

Amacımız

Toplumun en küçük parçası olan ailenin, tüm bireylerinin ulaşmakta zorluk çektikleri ve hayatın bütününe etki eden eğitim ve kültürel faaliyetleri ulaşılabilir hale getirmek için çalışmaktayız. Çalışmalarımızı sürdürürken dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ve yaş farkı gözetmeksizin her kesime ulaşabilmek en önemli prensibimiz.

İnsan hakları, çocuk hakları, hayvan hakları ve doğal hayatı koruma konularında ki farkındalık ve duyarlılık çalışmalarımız ise tüm eğitim ve kültürel faaliyetlerimizin temelini oluşturmaktadır.

ŞUBAT-HAZİRAN 2019'DAN BERİ 7 AYRI PROGRAM İLE 350 ÇOCUK VE KADINA ULAŞTIK.

iilkokulders
oyunodasi2